Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
Phân vùng ảnh BFS và DFS 3 53.6% 160
Lại là bảng cửu chương 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.5% 95
Phân đoạn có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 3 53.3% 42
Chìa chìa khóa của tôi đâu Ad-Hoc 1p 53.3% 45
Biểu thức hậu tố Ba Lan 5.Cấu trúc-giải thuật 4 53.3% 212
X K ký tự 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.2% 225
0.Thời gian trò chơi 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.2% 262
Sức mạnh tập thể Quay lui 3p 53.1% 93
Robot 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 53.0% 61
0.SO. DNA Repetitions 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 52.9% 8
0.Sáu số lẻ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.8% 853
5.Còn lại 2 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.7% 523
Chèn Phần Tử 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 52.7% 218
Tìm kho báu Ad-Hoc 1 52.6% 7
nqson và sen đá Tham lam 2 52.6% 7
Hàm ngược của hàm giai thừa 4.Cơ bản-Thuật toán 1 52.5% 164
SC. Planting Trees Tham lam 3p 52.5% 281
Biểu thức cộng trừ 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 52.4% 33
Số Fibonacci lớn Xâu ký tự 4p 52.2% 109
0.Mã vùng điện thoại. Map 1p 52.1% 743
Tính điểm thi đấu bóng đá 4.Cơ bản-Thuật toán 2 52.1% 19
Điều khiển robot 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 52.0% 20
Khối lượng hóa chất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 51.9% 207
Đổi năm dương lịch sang âm lịch 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 51.9% 42
0.t2r2.Thách thức của Bino 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 51.8% 611
Số đối xứng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 51.8% 172
Thang Máy BFS và DFS 2 51.5% 275
Đếm giầy Map 2 51.4% 122
5.Shadow Fiend 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 51.4% 80
Tiến, Lùi hay Dừng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 51.4% 124
0.Chuỗi số n 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 51.3% 563
Hình Chữ Nhật 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 51.3% 165
Sô Nguyên Tố Trong Dãy 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 51.1% 290
Tiền Điện Nhà Dan 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 50.9% 495
Tháo dỡ đường ray Quy hoạch động 3p 50.9% 80
Xếp hạng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 50.8% 58
Dãy con liên tục khác biệt Map 3 50.7% 138
0.Cộng hai số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 50.7% 1247
Tất cả các lối đi trong mê cung 5.Cấu trúc-giải thuật 3 50.6% 26
0.Xác nhận điểm 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 50.2% 283
Những phần tử có tần suất cao nhất Map 2 50.2% 223
Giao hàng Hàng đợi ưu tiên 3 50.2% 191
5.Khu vực diện tích 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 50.1% 290
0.SG. Route Planning 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 50.0% 1
0.SVMC 2017 SubString 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 50.0% 13
0.svmc 2017 fctrl - Factorial 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 50.0% 8
0.SVMC 2017 pigbank - piggy-bank 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 50.0% 8
0.SVMC 2017 words1 - play on words 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 50.0% 13
Diện tích hình tròn nhỏ nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 50.0% 34
Board game mang tên "Cùng nhau" Xâu ký tự 2 50.0% 29