Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
Búp bê Nga Tham lam 2 44.0% 397
Xây dựng nhà 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 44.0% 69
0.Đảo mảng ký tự 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 43.9% 605
Thử thách 5.Cấu trúc-giải thuật 3.5 43.9% 20
Tính số ngày 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 43.8% 138
Tìm hai số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.8% 254
Hoán đổi dữ liệu trong mảng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.7% 619
Vùng kín 5.Cấu trúc-giải thuật 3 43.6% 132
Đường đi ngắn nhất - Thuật toán Floyd Quy hoạch động 4p 43.6% 137
0.Số gần nhị phân 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 43.4% 67
0.Sắp xếp Danh sách Trẻ em của Santa 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 43.4% 40
Tính tổng trên dãy số nguyên 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 43.4% 232
Đếm số nghịch thế của phép thế Chia để trị 3 43.4% 273
Đánh bài 3 cây Xâu ký tự 2 43.4% 97
0.Tháng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.3% 849
Tách Số Ad-Hoc 3p 43.3% 36
Biểu thức số học hai phép toán Số học 2p 43.3% 75
0.Ngắm sao Quy hoạch động 4p 43.2% 14
Phân loại các F để cách ly Covid-19 BFS và DFS 4 43.2% 190
Bể nước 4.Cơ bản-Thuật toán 2 43.1% 145
Diện tích dưới 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 3p 43.1% 151
Sơn Trâu Tưới Cây 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2.5 43.1% 18
0.Tọa độ của một điểm 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.9% 942
SX. Lu Ban 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 42.9% 3
Tích hai đa thức 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3p 42.8% 45
5.T.Bên dưới đường chéo chính 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.7% 332
0.Fibonacci nhanh 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.7% 339
Các đường chéo song song với đường chéo chính và đường chéo phụ của ma trận 4.Cơ bản-Thuật toán 2 42.7% 26
Tháp Hà Nội 5.Cấu trúc-giải thuật 2.5 42.7% 147
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 42.6% 1404
Apdz leo thang ___ 2 42.5% 60
Phần tử còn thiếu 7.Nâng cao-Thử thách 3 42.5% 137
Truy vấn max của đoạn con liên tiếp Chia để trị 4p 42.4% 226
x.World Cup Brazil 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.4% 224
nqson lũy thừa Số học 3p 42.4% 19
Phần tử đằng trước xa nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 42.4% 91
To be shocked Quy hoạch động 2.5 42.4% 47
Sô Điện Thoại 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 42.4% 213
0.nhân ma trận 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 42.4% 333
Mở khoá 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 42.4% 66
Galopeira 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.3% 99
Lại là dãy con đơn điệu tăng dài nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 42.1% 154
0.ST. KPath 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 42.1% 8
X.Hành tinh Pronalândia 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.1% 166
Lẻ, chẵn hoặc gian lận 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.0% 196
Pepe, Tôi Đã Nến! 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.9% 129
Nghịch đảo modulo Số học 2p 41.9% 25
Hotel 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 41.8% 787
Giá trị xor lớn nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 4 41.7% 16
0.Mật khẩu cố định 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.6% 799