Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
0.Hộp xếp chồng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 50.0% 1
0.SVMC 2017 pigbank - piggy-bank 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 50.0% 8
Quân Tốt cờ tướng BFS và DFS 2 50.0% 68
Một mệt mỏi ___ 3 50.0% 1
5.Thay thế Array I 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 49.9% 657
Hello World! 1.Bài mẫu 1p 49.9% 2233
Dãy con liên tục khác biệt Map 3 49.9% 241
Sô Nguyên Tố Trong Dãy 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 49.8% 351
0.Số ở giữa 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 49.7% 684
Những phần tử có tần suất cao nhất Map 2 49.7% 265
Rút gọn đơn thức 4.Cơ bản-Thuật toán 1.5p 49.5% 80
Số đặc biệt 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 49.5% 89
Số thiếu 4.Cơ bản-Thuật toán 1 49.4% 109
Dãy con đơn điệu tăng dài nhất 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 49.3% 253
Vị trí số 1 cuối cùng Chia để trị 1 49.2% 116
Diện tích hình thang 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 49.2% 783
Số may mắn BFS và DFS 3p 49.1% 113
Ngày và thứ Ad-Hoc 1 49.1% 43
0.Tăng dần và giảm dần 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 49.0% 545
Hoán đổi phần tử hai dãy 4.Cơ bản-Thuật toán 1.5p 49.0% 76
Tất cả các lối đi trong mê cung 5.Cấu trúc-giải thuật 3 48.8% 29
Xử lý đơn hàng Hash 2p 48.8% 51
0.Xác nhận điểm 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 48.8% 320
Nối thanh kim loại Hàng đợi ưu tiên 3 48.7% 469
Đếm đồ thị con Đồ thị 2.5p 48.7% 15
Bán tre Tham lam 2p 48.7% 469
0.Tổng đơn giản 1.Bài mẫu 1p 48.7% 828
Cây ATM trả tiền 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 48.7% 89
Đếm số đường đi trong bài mọi con đường về không 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 48.5% 142
Số khởi đầu ___ 2p 48.5% 28
Xây dựng cửa xuống hầm Tham lam 3 48.4% 87
Tiến, Lùi hay Dừng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 48.2% 207
0.Công viên tối Tham lam 4p 48.2% 23
Hiển thị số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 48.1% 32
0.Vùng bên phải 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 48.0% 199
0.Tam giác 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 47.9% 396
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 47.8% 414
Đồng hồ báo thức Ad-Hoc 1p 47.6% 34
Tuổi của bố và con 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 47.5% 162
Vẽ hình chữ nhật ___ 1p 47.4% 234
Chữ cái thiếu 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 47.4% 135
0.Nhảy ếch 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 47.4% 437
t2r3. Phép nội suy Parabol 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 47.3% 47
Điểm bất động Ad-Hoc 1.5p 47.3% 58
In Tượng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 47.2% 70
Ghép số lớn nhất Ad-Hoc 2p 47.2% 135
5.Dãy bình phương 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 47.2% 505
Hệ ba phương trình tuyến tính 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 47.1% 30
0.Ma trận vuông III 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 47.1% 149
0.Hình chữ nhật lớn nhất Quy hoạch động 3p 47.1% 53