Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
Bán Hàng Quy hoạch động 2p 50.0% 3
Tìm nghiệm gần đúng của hệ phương trình Giải Tích Số 2 50.0% 1
Chia của Quay lui 2 49.7% 252
5.Dãy bình phương 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 49.7% 368
Lại là Quy luật của dãy số Số học 3p 49.7% 114
Số may mắn BFS và DFS 3p 49.7% 92
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 49.5% 389
5.Thay thế Array I 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 49.4% 608
Hello World! 1.Bài mẫu 1p 49.4% 2021
Đếm số đường đi trong bài mọi con đường về không 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 49.4% 101
Giải hệ phương trình tuyến tính chéo trội Giải Tích Số 3 49.4% 23
Vị trí số 1 cuối cùng Chia để trị 1 49.3% 90
Diện tích hình thang 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 49.1% 733
0.Tổng đơn giản 1.Bài mẫu 1p 49.1% 697
0.Vùng bên phải 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 49.1% 175
Hệ ba phương trình tuyến tính 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 49.0% 22
Búp bê Nga Tham lam 2 48.8% 372
0.Số ở giữa 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 48.8% 631
0.t2r3. Trò chơi toán học của Paula Ad-Hoc 1p 48.8% 94
Dãy con đơn điệu tăng dài nhất 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 48.7% 209
Cây ATM trả tiền 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 48.7% 80
Ghép số lớn nhất Ad-Hoc 2p 48.6% 112
0.Tăng lương 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 48.4% 256
Tính gần đúng tích phân 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 48.4% 35
Giải ô số Game Sudoku 7.Nâng cao-Thử thách 3p 48.4% 113
Phân tích số thành tổng một dãy không giảm các số nguyên dương 5.Cấu trúc-giải thuật 2 48.4% 33
Bấm số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 48.3% 103
Xây dựng nhà 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 48.2% 49
Số thiếu 4.Cơ bản-Thuật toán 1 48.1% 94
Số đặc biệt 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 48.1% 69
Kirito và những con rồng 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 48.0% 86
0.Tăng dần và giảm dần 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 47.9% 486
Ngày và thứ Ad-Hoc 1 47.8% 34
Chơi đá Số học 1 47.5% 16
Tổng số 5 số chẵn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 47.4% 328
Đếm đồ thị con Đồ thị 2.5p 47.4% 14
Nối thanh kim loại Hàng đợi ưu tiên 3 47.3% 344
0.Công viên tối Tham lam 4p 47.3% 22
Câu trả lời của Theon 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 47.2% 39
Xử lý đơn hàng Hash 2p 47.2% 34
Bán tre Tham lam 2p 47.2% 374
0.Tam giác 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 46.9% 362
Số đường đi 4.Cơ bản-Thuật toán 4 46.9% 13
Xây dựng cửa xuống hầm Tham lam 3 46.8% 66
0.Điểm trung bình 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 46.8% 774
0.Ma trận vuông III 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 46.7% 128
0.Dưới đường chéo phụ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 46.6% 262
Đồng hồ báo thức Ad-Hoc 1p 46.6% 24
Tính tiền điện 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 46.5% 383
Tuổi của bố và con 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 46.5% 138